CARGO ZONE ULUSLARARASI KARGO VE ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz, Katip Kasım Mahallesi, Soğancı Raşit Sokak, No 3/A Fatih İstanbul / Türkiye adresinde mukim, Cargo Zone Uluslararası Kargo ve Elektronik Ticaret Sanayi Limited Şirketi (“Şirket” veya “modazone”) tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

/uye-kayit  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, Şirket'in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

/uye-kayit adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılıyor.  

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon Numarası, E-Posta Adresi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

/uye-kayit  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, üyelik sürecinde iletişimlerin yürütülmesi, Şirket'in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

/uye-kayit adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılıyor.  

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik kaydı sonrasında üye profilinin oluşturulması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılması, Şirket'in tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Toplanma Yöntemi

/uye-kayit  adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla müşteri profilinin oluşturulması aracılığıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılıyor.  

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Şifre Bilgisi  

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

/uye-kayit  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması amacıyla işlenmektedir. 

Toplanma Yöntemi

/uye-kayit  adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla müşteri profilinin oluşturulması aracılığıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılıyor.  

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Katip Kasım Mahallesi, Soğancı Raşit Sokak, No 3/A Fatih İstanbul / Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@modazone.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.